Prijali ste zaujímavú pracovnú ponuku a nastupujete do nového zamestnania?
Nástup do nového zamestnania je podľa psychologických výskumov 1 z 20 najviac stresových udalostí v živote človeka. Po ceste do novej kancelárie máte trému, deň pred nástupom neviete čo si obliecť, ako sa najlepšie predstaviť, rozmýšľate ako urobiť ten najlepší dojem hneď vo dverách.
Existuje niekoľko bežných rutinných záležitostí, ktoré vás iste v prvý deň v novej práci čakajú, no aj mnoho nových situácií na, ktoré sa pripraviť nedá. Dá sa však prečítať si zopár tipov, ako prvý deň v novom zamestnaní prežiť bez stresu.
Pri nástupe do nového zamestnania je vždy v pláne dotiahnuť posledné formality. Čakajú vás stretnutia s personalistami, nadriadenými aj novými kolegami. Každý sa zoznamuje a dohaduje.
Medzi formálne časti patrí dotiahnutie pracovných podmienok, podpis pracovnej zmluvy a ďalšie dokumenty ako sú potvrdenia od lekárov, či bývalého zamestnávateľa, BOZP tlačivá a testy, potvrdenia od lekárov a iné doklady.
Pracovná zmluva
Podpísaním pracovnej zmluvy vzniká pracovný pomer. Ak ste neboli prizvaný podpísať pracovnú zmluvu ešte pred termínom nástupu, určite na vás čaká hneď prvý deň. V pracovnej zmluve sú uvedené všetky podmienky spolupráce, vaše osobné údaje, dĺžka trvania spolupráce, dohodnuté platové ohodnotenie ai.  Pracovná zmluva býva pripravená vopred zamestnávateľom, podľa ich štandardov a všeobecných podmienok, doplnené sú zväčša len osobné údaje zamestnanca.
Aj napriek tomu, že každá pracovná zmluva sa zdá takmer rovnaká a obsahuje podobné či všeobecné frázy, je dôležité si ju dôkladne preštudovať a vydiskutovať si so zamestnávateľom prípadné nejasnosti. Nebojte sa tiež požiadať budúceho zamestnávateľa o zaslanie vám pracovnej zmluvy niekoľko dní pred plánovaným podpisom napr. mailom. Pracovná zmluva musí byť podpísaná oboma stranami – uzatvorená písomne. Pokiaľ vám bola len zaslaná a ústne ste sa dohodli, že je všetko v poriadku, je neplatná rovnako ako váš pracovný pomer.
Skúšobná doba
Skúšobná doba môže byť dohodnutá najviac na 3 mesiace. Výnimku tvoria vedúce pozície, riadiace pozície štatutárneho orgánu a iné špecifické postavenia, kde je možné sa dohodnúť na jej dĺžke až do 6 mesiacov. Ak je raz v zmluve dohodnutá napríklad 3 mesačná skúšobná lehota, nie je možné ju podľa zákonníka práce neskôr predlžovať. Skúšobná doba slúži obom stranám. Niekedy majú zamestnanci pocit, že ich zamestnávatelia počas nej len testujú a na konci tretieho mesiaca v strese čakajú ako sa rozhodne, či sa bude v pracovnom pomere pokračovať. Nezabúdajte, že skúšobná doba je aj pre vás, a na to aby ste „vyskúšali“ či vám pracovná pozícia, náplň práce, spoločnosť vyhovuje. Počas skúšobnej doby môže z oboch strán dôjsť k ukončenie pracovného pomeru okamžite. Ak sa ešte počas skúšobnej doby rozhodnete nepokračovať v práci na danej pozícii, môžete pracovný pomer ukončiť aj bez udania dôvodu.
Buďte pripravený – potrebné poklady
Pokiaľ nastupujete na pozíciu vyžadujúcu si špeciálne znalosti či vzdelanie, váš nový zamestnávateľ bude pravdepodobne od vás žiadať potvrdenie o vzdelaní (napríklad kópiu diplomu, osvedčenia z kurzu či školenia, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti atď.) Na vybavenie potrebných dokumentov je nutný čas – navštíviť lekára, notársky overiť dokument… preto sa vždy dopredu pýtajte na potrebné dokumenty, ktoré bude nutné priniesť.
 
Nástup do novej práce
Väčšina spoločností dnes má pripravený program – adaptačný plán, podľa ktorého sa odvíja prvý deň v práci každého nového zamestnanca. Adaptačné programy zväčša tvorí HR. Máte naplánované ako bude prvý deň vyzerať, koho stretnete, s kým sa zoznámite a kto sa vám bude venovať. Na vás je už len dobre sa odprezentovať.
Prvý deň zväčša začína tým, že vás nadriadený privíta vo firme, pozriete si priestory, vaše pracovné miesto, predstaví vás kolegom a ostatným, s ktorými budete prichádzať do styku. Oboznámite sa aj s tým ako bude váš prvý týždeň či mesiac vyzerať.
Veľa spoločností má pripravený pre nových zamestnancov plán školení, ktoré musia absolvovať. Ide o fungovanie v spoločnosti, systém, ktorý využívajú alebo iné špecifiká, ktoré zamestnanci vedia a ešte ste sa s nimi možno nestretli. Takto sa viete postupne pripraviť na to, čo vás čaká. Niektorý zamestnávatelia, naopak, hodia nového zamestnanca do vody. Nenechajte sa vyviesť z miery ak hneď prvý deň dostanete nejakú pracovnú úlohu. Môžete tak dokázať, že si viete poradiť s nečakanými situáciami s prehľadom. Môže to byť test alebo aj bežná prax vo firme, kde môžete ukázať, že si vás dobre vybrali a bez problémov to zvládnete.
Stres nechajte doma. Na novej pozícii by ste mali pôsobiť motivovane, nadšene, iniciatívne a samozrejme s pokorou a vôľou nechať sa naučiť a poradiť. Keď vás zavalia informácie a nové veci, ktoré musíte zvládnuť, vytvorte si svoj vlastný časový plán. Vytvorte si ciele dôležité veci zvládnuť počas prvých troch mesiacov – skúšobnej doby a postupne sa im venujte. V kolektíve sa snažte pôsobiť priateľsky a prirodzene. Všetko je v novej práci nové, rovnako aj vzťahy. Ľady jednoducho prelomíte ak sa budete pýtať nových kolegov na nové veci, zaujímavosti a to čo vám nie je jasné. V prvé dni vaše otázky všetci radi príjmu a ak zahájite príjemnú konverzáciu, prvý dojem určite nepokazíte.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.