Aj vy ste už boli niekedy zaradení personalistom do kolónky PREKVALIFIKOVANÝ na pracovnú pozíciu?
Každý z nás keď ukončí vzdelanie, vyberá si smer, ktorým sa vydá a kariéru, ktorú chce začať budovať. Prvých 5 rokov praxe sa však „juniori“stretávajú s obvyklými spätnými väzbami:“Ešte nemáte dostatok skúseností, možno v budúcnosti, keď budete mať viac praxe…“. Po cca 5 rokoch praxe prichádza optimálne obdobie, ktoré trvá tak 10-15 rokov a vtedy sme na vrchole svojej kariéry. Máme dostatok skúseností, dostatok elánu a stále pred sebou veci, ktoré sa môžeme a chceme učiť. Po tomto optimálnom období prechádzame z kariérneho hľadiska do kolónky „senior“. Skúsenosti seniora (20 a viac rokov praxe) už prevyšujú požiadavky pracovných pozícií na trhu a spätná väzba často vyzerá takto: „Táto práca by nebola pre Vás už dostatočne motivujúca…“.

Priemerný „senior“ je pritom štandardne päťdesiatnik, ktorý má do dôchodku ešte 15 rokov, býva aktívny a chce stále na sebe pracovať a učiť sa niečo nové. Na strane personalistov a zamestnávateľov však existuje niekoľko bariér, ktoré im často krát bránia „seniora“ prijať.

Napríklad:
1. Kandidát by nezapadol do mladého kolektívu
V medzinárodných spoločnostiach, veľkých korporátoch, je vo väčšine prípadov viac ako polovica zamestnancov vo veku okolo 30 rokov. Ich kariéra úspešne rastie, sú plní elánu, ambícií a energie. Je takmer jasné, že majú iné záujmy, režim a plány ako ľudia o generáciu vyššie. Hiring manažéri sa prijatia „seniorov“ do mladého kolektívu zväčša boja. Pravdou však je, že starší kolegovia v tíme od mladších načerpávajú energiu a prinášajú rovnováhu do tímu v rozhodujúcich situáciách. Mladí kolegovia na druhej strane od starších naberajú cenné skúsenosti z praxe, ktoré ešte nestihli nadobudnúť.
2. Svojho nadriadeného by prevyšoval vekom aj skúsenosťami
S touto situáciou sa stretávame často. Mladí, draví a motivovaní kandidáti bývajú prijímaní na vedúce pozície v odbore, v ktorom ešte skúsenosti nemajú. Vo svojich tímoch potom majú kolegov, ktorí boli v spoločnosti už pred 10 rokmi, od založenia. Spočiatku je naozaj nutné robiť v takejto situácii kompromisy, no po krátkom čase prichádzajú z takejto spolupráce výhody. Ak sa mladý manažér nebojí priznať svoje nedostatky a na druhú stranu podriadení ocenia jeho dravosť a zbehlosť v korporátnom prostredí, ich spolupráca je viac ako efektívna.
3. Senior má veľké ambície a na pozícii dlho nevydrží
Po rokoch na pracovnom trhu a v určitom veku už prestáva záležať na statuse na vizitke. Seniori zväčša preferujú kvalitu pracovného prostredia a vyváženosť medzi časom stráveným prácou a voľným časom. Skúsený človek je, vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam, schopný dosiahnuť rovnaké výsledky za kratší čas. A preto, je jeho cieľom dokázať poskytnúť svojmu zamestnávateľovi maximálnu a požadovanú efektivitu a pritom mať tiež priestor na to, vyhradiť si čas na mimopracovné aktivity.
4. S toľkými skúsenosťami bude príliš drahý
Kandidáti so statusom „senior“, majú už vo väčšine prípadov stabilizovaný osobný život a väčšinu veľkých výdavkov, ako sú bývanie, hypotéka či výchova detí už majú vyriešenú. Samozrejme, ani takýto kandidát nebude pracovať zadarmo, ale je oveľa otvorenejší dohode. Vie presne čo mu „stačí“, pozná svoju hodnotu aj náklady a zriedka sú jeho očakávanie nerealisticky premrštené.
5. Nebude stíhať naše tempo
Vzhľadom na svoje skúsenosti ani nemusí. Očakávané výsledky dosiahne rýchlejšie a efektívnejšie. Skúsený kandidát už vie ako splniť úlohy.
Nebojte sa do firmy prijať seniorných kandidátov s 20+ skúseností. Ich motiváciu nenájdete v životopise, ale naozaj ju objavíte až na osobnom stretnutí. Rovnako nemusíte mať obavy z jeho začleňovania sa do mladého tímu. Stačí trocha diplomatického prístupu a v tíme budete mať lojálneho pracovníka, ktorý si bude vážiť Váš seriózny prístup a nebude mať potrebu meniť prácu vždy keď sa blisne možnosť zaujímavej kariérnej zmeny. Rovnako ochotne poskytne svoje znalosti ostatným a to je pridaná hodnota, ktorú seniorní kandidáti hľadajú, odovzdať to čo vedia a tím dosiahnuť skvelé výsledky.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.