Ak sa nemôžete spoľahnúť na zamestnancov, že budú pracovať aj pri flexibilnom pracovnom čase či home-office tak na čo ich vôbec prijímať?
Podľa prieskumov je pre 91% zamestnancov dôležité mať pracovnú flexibilitu, 92% zamestnancov hovorí, že chce pracovať aj z domu. Naproti tomu je zaujímavé, že až 66% zamestnancov uvádza, že sa im lepšie pracuje v kancelárii a 0% zamestnancov na TPP tvrdí, že by chcelo pracovať výlučne z domu.
Práca z domu aj práca v kancelárii, cestovanie za prácou či služobné cesty. Každá z týchto variant má svoje pozitíva aj negatíva. Flexibilná práca ako pojem sa však nevzťahuje len na to kde pracujete (doma alebo v kancelárii) ale aj kedy pracujete a ako. Flexibilná práca by mala znamenať, že máte flexibilitu na to, aby ste spravovali svoj čas a zdroje spôsobom, ktorý je pre vás najefektívnejší. Vaša práca nebude len spravená ale bude v najvyššej miere efektívna a kvalitná pričom vám dáva možnosť udržať si správnu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.
Na dnešnom konkurenčnom trhu, v ktorom sú inovatívne a kreatívne myšlienky to, čo často rozhoduje o úspešnosti a prosperite spoločnosti, je dôležité umožniť zamestnancom pracovať spôsobom, ktorý je pre nich najvhodnejší, pretože zabezpečuje aby motivácia a kreativita zostali na vysokej úrovni a pritom bola práca dokončená vždy a opätovne včas. Zoberte si napríklad reklamné agentúry a ich dizajnérov. Ak by ste o 8:00 ráno prišli do kancelárie, asi by ste tam nikoho nenašli. Všeobecne ľudia s kreatívnou prácou preferujú pracovať v neskorších hodinách dňa. O 18:00 sa zamestnanci v podobnej brandži vyberú na pivo a pizzu a neskoro večer sa opäť vrátia k svojej práci, presne v čase kedy im to najviac vyhovuje a cítia sa byť produktívny.
Tento flexibilný prístup k práci pomáha spoločnostiam udržať si svoje najväčšie talenty, pretože dávajú zamestnancom možnosť robiť skvelú prácu, ale takým spôsobom, ktorý vyhovuje ich životnému štýlu a je pre obe strany výhodný.
Z praktického hľadiska však potrebujete mať stretnutia so svojimi zamestnancami a riešiť s nimi rôzne témy aj zoči voči. Jednoducho to dá vyriešiť systémom zriadenia stanovených dní a časov, keď musí byť každý v kancelárii  (napríklad v pondelky a stredy medzi 10:00 – 14:00). Vtedy sa odohrajú všetky dôležité stretnutia a preberú sa firemné témy, projekty, výsledky a progresy či nedostatky. Potom majú zamestnanci možnosť pružne pracovať po zvyšok týždňa na dodaní zadanej práce včas. Pri zvláštnych príležitostiach kedy sa stretnutia musia odohrať mimo týchto stanovených časov je možnosť využiť moderné technológie, ktoré do hovoru či videohovoru zapoja kohokoľvek a odkiaľkoľvek. Nič z toho však nejde zaviesť v spoločnosti bez dôvery.
Bohužiaľ veľa spoločností má dodnes mentalitu „zíde z očí, zíde z mysle“, to znamená, že ak vás nemôžu vidieť, nemyslia si, že pracujete. Preto bolo rozhodnutie riaditeľky Yahoo v roku 2013 také kontroverzné. Rozhodla sa zakázať všetku prácu na diaľku a zamestnanci sa neubránili pocitu, že ich nadriadená im vôbec nedôveruje, že pracujú ak sa práve na nich nepozerá v kancelárii. Pritom štatistiky tiež ukazujú, že ľudia ktorí pracujú mimo kanceláriu kompenzujú svoju vzdialenosť nadmernou komunikáciou a dlhšou prácou aby ukázali svojim kolegom, že naozaj pracujú. To je negatívny pohľad na názor ľudí, ktorí si myslia že zamestnanci ktorí pracujú z domu majú deň voľna. Táto mentalita a nedostatok dôvery často spôsobuje, že pracujete z domu viac hodín a ešte sa cítite previnilo a preto by bolo lepšou voľbou štandardne pracovať v kancelári…
Moderné podniky potrebujú upustiť od starých zaužívaných zvyklostí minulých desaťročí kedy sa každý deň pracovalo presne na rovnakom mieste, presne v čase od 9 do 5 a vykonávali sa presne tie isté štandardné úlohy. Namiesto toho si treba uvedomiť, že pracovný svet sa posunul, pracovné miesta sa zmenili, technológie sa zlepšili, stali sa široko dostupnými a ľudia pracujú inak. Zamestnanci potrebujú a chcú prevziať zodpovednosť za svoje pracovné zaťaženie a riadenie času aby mohli pracovať či už o 9:00 v kancelárii alebo o 21:00 doma.
Ak spoločnosti nemôžu dôverovať svojim zamestnancom vo flexibilite ich práce, tak prečo im vôbec dôverujú s obchodnými a finančnými informáciami spoločnosti? A ak podniky nedôverujú svojim zamestnancom ani s tým, potom nastáva otázka, prečo ich vlastne prijali?
https://www.linkedin.com/pulse/you-cant-trust-your-employees-work-flexibly-why-hire-them-henderson/

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.