V snahe vybrať z desiatok kandidátov toho najvhodnejšieho sa my, recruiteri, často dostávame do situácie, kedy je priestor na to aby sme sa zamysleli, či sme naozaj pri posudzovaní kandidátov objektívni.
Predsudky voči druhým, môžu byť spôsobené skúsenosťami z minulosti alebo aktuálnym nastavením situácie, môžu byť vedomé aj nevedomé a rovnako môžu aj ovplyvniť celý výberový proces. Spôsob akým sa personalistika snaží vyhnúť následkom možných predsudkov a zobjektívniť proces výberu kandidáta je Bling Hiring.
Vytvoriť so prvý dojem je normálne a prirodzené. Tvoríme ho na základe toho čo vidíme alebo počujeme. O prvý dojem na pohovore sa postará oblečenie, prejav, tón hlasu, spôsob konverzácie atď.
Blind hiring má za cieľ do čo najvyššej miera eliminovať akékoľvek predsudky, ktoré by mohli ovplyvniť výber kandidáta. Úlohou  takéhoto výberového procesu by malo byť zohľadnenie len konkrétnych a skutočných schopností uchádzača či jeho potencionálny prínos pre spoločnosť. Metóda blind hiring je využívaná najmä na zefektívnenie celého náborového procesu.
Princíp v blind hiringu je vytvorenie čiastočnej anonymity a tak spraviť objektívne rozhodnutie za každých okolností. Zo životopisu či resumé kandidáta sú vyradené informácie ako vek, dosiahnutý stupeň vzdelania, počet rokov praxe, či prehľad záujmov a online aktivít kandidáta. Kandidáti bývajú hodnotení iba na základe výsledkov modelových úloh, či osobnostných alebo iných testov, ktoré sú vytvorené na meranie konkrétnych kompetencií, potrebných vlastností, či odhade správania kandidáta v situáciách, v ktorých sa môže v budúcom zamestnaní stretnúť.
Zapojením testov do výberového procesu si personalista vytvára možnosť dozvedieť sa reálnu úroveň technických, kognitívnych alebo iných schopností kandidáta. Rovnaké podmienky, úlohy, testy a prostredie sú pre každého jedného kandidáta rovnaké. Získajú sa tak nefalšované dáta, na ktorých sa dá stavať objektívne rozhodnutie. Iným spôsobom môže byť napríklad zadávanie modelových úloh počas pohovoru. Modelové úlohy sú zväčša skupinové úlohy, pri ktorých je možné sledovať a porovnávať výkony kandidátov (napr. ich pohotovosť, presnosť, komunikačné zručnosti atď.) Bling hiring poskytuje všetkým uchádzačom o pracovnú pozíciu rovnaké možnosti byť úspešný, preukázaním svojich reálnych schopností.
Blind hiring je prospešní pre kandidátov a tiež pre spoločnosť. Je vnímaný ako progresívna metóda, ktorou si firmy zlepšujú aj svoj image v očiach verejnosti a kandidátov. Často takýto spôsob hiringu dáva spoločnosti konkurenčnú výhodu, poukazuje na jej objektivitu a otvorenosť rôznorodej a rôzne kvalifikovanej pracovnej sile.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.