Je až neuveriteľné ako často sa manažéri sťažujú, že ich najlepší zamestnanci spoločnosť opúšťajú.

Klasicky, manažéri zvyknú za túto fluktuáciu obviňovať obrat spoločnosti, dynamický trh práce, tlaky z vyšších miest a pritom zatvárajú oči pre jednou a tou najhlavnejšou skutočnosťou – ľudia neopúšťajú spoločnosti, opúšťajú manažérov.

Problému odchádzania najlepších zamestnancov sa pritom dá celkom jednoducho vyhnúť. Chce to len novú perspektívu a viac úsilia zo strany manažéra.

Základom pre prehodnotenie perspektívy manažéra a jeho novej snahe je pochopenie deviatich základných chýb, ktoré robia. Pozrime sa na ne:

1. Preťažujú ľudí
Prepacovanie je najčastejšou príčinou vyhorenia zamestnanca v práci a jeho následného rozhodnutia pre odchod. Manažéri často udeľujú tým najlepším zamestnancom čo najväčšie množstvo pracovných úloh, lebo vedia,že ich práca je spoľahlivá a kvalitná. Zamestnanec to však vníma inak, má pocit, že za svoj kvalitný výkon je množstvom úloh potrestaný. Nový Standforský výskum ukazuje, že produktivity zamestnancov prudko klesá ak pracovný týždeň presiahne 50 hodín. Nad hranicou 55 hodín týždenne sa produktivita pracovníka dostáva na takmer nulovú hranicu, takže práca navyše neprináša vôbec žiadny osoh.

2. Neberú do úvahy pridanú hodnotu zamestnancov, odmeňujú len dobrú prácu
Manažéri často nerozlišujú zamestnancov, ktorí len spĺňajú ciele a tých, ktorí tvrdo pracujú a dávajú do práce všetko. Manažéri musia nevyhnutne komunikovať so svojimi ľuďmi aby zistili ako ich správne odmeniť (niektorých zvýšením mzdy, niektorých verejnou pochvalou), a tak ich odmeňovať za dobre vykonanú prácu.

3. Nezaujímajú sa o svojich zamestnancov
Viac ako polovica ľudí, odchádza so svojho zamestnania kvôli vzťahu so svojim šéfom. Modernejšie spoločnosti už dbajú pri výbere manažérov na to aby vedeli zladiť byť profesionálny a pritom byť ľudský. Takíto šéfovia vedia ako osláviť úspech svojho zamestnanca, ako súcitia s tým, ktorý prešiel neúspechom, vedia sa k ľuďom prihovárať, motivovať ich a stáť pri nich aj v ťažších časoch. Šéfovia, ktorí sa nevedia o svojich zamestnancov starať musia bežne čeliť fluktuácii a nespokojnosti ich podriadených. Nie je totiž možné pracovať 8 hodín pre niekoho, kto sa nestará o nič iné ako Vašu výkonnosť.

4. Neplnia svoje záväzky
Sľubovať niečo svojim ľuďom je vyslovene tanec na hrane. Stavia to manažéra na veľmi tenkú linku medzi tým aby videl jeho zamestnancov šťastných a tým aby ich videl za sebou posledný krát zabuchnúť dvere. Ak svoj záväzok manažér dodrží, ukáže sa ako (dve najpodstatnejšie veci) čestný a dôveryhodný, ak ho však nedodrží a ignoruje, v očiach zamestnancov naráža na nezáujem a neúctu. veď prečo by mali zamestnanci plniť svoje záväzky keď ich neplní manažér?

5. Prijímajú a povyšujú tých nesprávnych ľudí
Šikovní a pracovití zamestnanci potrebujú kolegov, s ktorými sú “na jednej vlne”. Ak si manažéri nedávajú dostatočne záležať na tom, koho do tímu príjmu, je to pre ľudí veľmi demotivujúce. Rovnako ako keď človek dáva zo seba to najlepšie ako radový zamestnanec a povýšený je opäť len senior pre lojalitu firme. Nečudo, že ľudia z takýchto firiem odchádzajú.

6. Nenechajú ľudí robiť čo ich baví
Talentovaní zamestnanci sú vášniví pre prácu, ale nie len pre prácu. Potrebujú príležitosti aby sa mohli venovať aj tomu čo je ich vášňou čo koniec koncov zvyšuje ak ich spokojnosť v práci a produktivitu. Manažéri sa často obávajú, že ak nechajú ľudí robiť čo ich baví, ich pracovná morálka bude klesať. Tento strach je však úplne neopodstatnený, štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí sú schopní ísť za svojimi záľubami a vášňami majú aj v rámci práce pocity vášne, vďaka ktorým sú 5x výkonnejší ako je norma.

7. Nedokážu rozvíjať zručnosti ľudí
Keď sa manažérov pýtate na ich nepozornosť voči zamestnancov, ospravedlňujú to priateľským prístupom, princípom dôvery a autonómie v spoločnosti. Dobrí manažéri sa však neustále venujú zamestnancom a počúvajú spätnú väzbu z každej strany. Je na manažérovi, keď má talentovaného zamestnanca, aby videl a identifikoval jeho priestor pre rozvoj a rozvíjanie jeho zručností. Tí naj talentovanejší zamestnanci chcú počuť spätnú väzbu a všetko v čom sa môžu zlepšiť. Inak sa budú nudiť a spoločnosť opustia.

8. Nepodporujú kreativitu zamestnancov
Naj talentovanejší zamestnanci vyhľadávajú priestor pre rast, zlepšovanie sa, aplikáciu svojich nápadov a kreativity. Ak je im to v spoločnosti odopreté, lebo robia to čo robia dobre tak ako to robia a to stačí, tak začnú svoju prácu nenávidieť. Budú sa cítiť obmedzovaní. Potom odídu.

9. Nevedia správne motivovať ľudí
veľký šéfovia vyzývajú svojich ľudí spĺňať ciele, ktoré sa na začiatku zdajú nedosiahnuteľné. Dôvodom je zlá komunikácia cieľa aj procesu k jeho dosiahnutiu. Namiesto ľudského vysvetlenia očakávaného postupu, komunikujú veľké ciele s héroickými prívlastkami, ktoré vytláčajú ľudí z ich komfortných zón a spôsobujú stres.

Tak čo s nimi?
Ak chcete aby tí najlepší ľudia u Vás zostali musíte starostlivo premýšľať na tým ako s mini zaobchádzate. Dobrí zamestnanci vydržia veľa a ich talent im dáva množstvo možností. Musíte ich presvedčiť, že pre Vás chcú pracovať!

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.