Stavbyvedúci

Lokalita
Typ úväzku
plný
Plat
1 300 - 1 700 EUR/mes
Požadované vzdelanie
Požadovaný jazyk
angličtina (B1)
Vhodné pre absolventov
Nie

Popis pozície

 • Plánovanie, riadenie a koordinovanie stavebných projektov
 • Postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
 • Technická normalizácia a projektovanie
 • Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej výstavby
 • Systémy a normy kvality v investičnej činnosti
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • Zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľnosti
 • Koordinácia a kontrola priebehu investičnej činnosti u pridelených stavieb
 • Plánovanie investičných procesov v oblasti investičnej činnosti u pridelených stavieb
 • Posudzovanie projektovej dokumentácie a stanovenie podmienok stavieb
 • Spracovanie finančných rozpočtov projektových alebo investičných akcií
 • Stanovovanie spôsobov realizácie investícií
 • Vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov
 • Vypracovávanie podkladov na tvorbu podnikateľského zámeru za zverenú oblasť
 • Zabezpečovanie náležitosti stavieb k návrhu na vydanie rozhodnutí
 • Zabezpečovanie povolení a ďalších podkladov od orgánov štátnej správy
 • Zabezpečovanie vysporiadania majetko-právnych vzťahov na nehnuteľnostiach
 • Kontrola dodržiavania právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany prírody a krajiny
 • Orientácia v postupoch a metódach na vykonávanie odborných geodetických prác, vrátane spracovania výsledkov terénnych prác a ich dokumentácia

Požiadavky

 • Pri svojej práci zodpovedá za dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných predpisov a riadiacej dokumentácie zamestnávateľa súvisiacej s jeho pracovnou činnosťou.
 • Zodpovedá za kvalitu svojich produktov.
 • Zodpovedá za zverený hmotný a nehmotný majetok zamestnávateľa.
 • Zodpovedá za plnenie uložených úloh a dodržanie stanovených termínov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci
 • Analyzovanie a riešenie problémov
 • Organizovanie a plánovanie práce
 • Samostatnosť
 • Tímová práca
 • Prakticko - technický typ
 • AutoCAD – základy

Ponuka

 • stabilná a perspektívna práca
 • možnosť osobného rozvoja a sebarealizácie
 • motivačné mzdové ohodnotenie
 • sociálne výhody
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • finančné odmeny pri významných životných a pracovných jubileách
 • stravovanie 0,70€ /obed

Mám záujem o pozíciu

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.