Your address will show here +12 34 56 78


Správny prvok pre

váš recruitment.Nájdeme vám kandidáta, 
ktorý zapadne do vášho vzorca.

Sme sieť HR špecialistov, freelancerov, 

ktorí pracujú na vyhľadávaní  kandidátov pre vaše projekty.

AKO PRACUJEME
SIEŤ KOLABORANTOV
ZDROJE

Každý z nás prináša vlastné spôsoby vyhľadávania a tým 
vytvárame synergický efekt pre vašu chemickú zhodu.

OBLASTI PÔSOBENIA

Zlučujeme inovatívne trendy v rámci social media sourcingu
 do jediného riešenia zameraného na pasívnych kandidátov.

KANDIDÁTI
INÉ SLUŽBY
KONTAKTY

RecruLab s.r.o. 

Konventná 9, 811 03 Bratislava

 +421 904 616 627 

mail@recrulab.sk